01 – 03 Σεπτεμβρίου 2018 Νέος Κύκλος Σεμιναρίων ThetaHealing®